Kontakt

 

W sprawach związanych z wyborami Miss Polonii Szwedzkiej, rezerwacją biletów itp., prosimy kontakować się z Nową Gazetą Polską, tel. 08-778 53 09, 073-9853615.

W sprawach dotyczących wyborów Miss Internetu lub tej strony internetowej, prosimy kontaktować się z redakcją PoloniaInfo, redakcja@poloniainfo.se